Actieleerbijeenkomsten

Actieleren is een didactische werkvorm waarmee complexe praktijkvraagstukken worden verkend en wordt gewerkt aan de oplossing van die vraagstukken. Dat gebeurt in een cyclisch proces van onderzoeken, reflecteren op het handelen en op de onderliggende aannames, opvattingen en kaders die ten grondslag liggen aan het handelen, leren, bijstellen van het handelen en interveniëren, waarna er opnieuw wordt gereflecteerd op de uitkomsten van het bijgestelde handelen en een nieuwe cyclus begint.

10 december 2020

Actieleren Gemeente Almere

10 december 2020

Actieleren Gemeente Dronten

10 december 2020

Actieleren Gemeente Lelystad

10 december 2020

Actieleren Gemeente Noordoostpolder

10 december 2020

Actieleren Gemeente Urk