Actieleerbijeenkomsten

Actieleren is een didactische werkvorm waarmee complexe praktijkvraagstukken worden verkend en wordt gewerkt aan de oplossing van die vraagstukken. Dat gebeurt in een cyclisch proces van onderzoeken, reflecteren op het handelen en op de onderliggende aannames, opvattingen en kaders die ten grondslag liggen aan het handelen, leren, bijstellen van het handelen en interveniëren, waarna er opnieuw wordt gereflecteerd op de uitkomsten van het bijgestelde handelen en een nieuwe cyclus begint.

Actieleerbijeenkomsten