Verslag lezing Tessa Roseboom de 1e 1000 dagen

Lezing 3 maart ’20: de eerste duizend dagen van een kind Prof. dr. Tessa Roseboom is hoogleraar Vroege ontwikkeling en gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam

Tessa begon haar lezing, de eerste helft van de lezing was een introductie op het onderwerp. Het tweede deel van de lezing was een eerste duizend dagen menuutje om het onderwerp luchtig te kunnen bespreken.

“de omgeving waar in we opgegroeid zijn heeft gevolgen op hoe we nu zijn” begon Tessa haar introductie. Het moment van wanneer je eicel is ontstaan, in de buik van je oma is al belangrijk voor jouw ontwikkeling. Uit onderzoek is gebleken dat we hongerwinter invloed had op de groei en ontwikkeling van de ongeboren kinderen. Uit dit onderzoek is gebleken dat ondervoeding tijdens de zwangerschap grote gevolgen had op het kind later. Het trimester waarin de ondervoeding had plaats gevonden heeft ook nog effect op de uiteindelijke onderontwikkeling van het kind.

Eerste trimester: Kinderen waarvan de ouders ondervoed waren in het eerste trimester van de zwangerschap hebben het meeste last van chronische ziektes. In het eerste trimester worden alle organen ontwikkeld. Deze groep kinderen ondervinden zowel lichamelijke als geestelijke gevolgen. Vooral mannen draaien minder mee in de maatschappij en zijn vaker werkloos. Verder is gebleken dat de hersenen van deze kinderen vaak een kleinere hersenvolume hadden en dat de hersenen minder goed doorbloed waren, dit heeft gevolgen op het uiteindelijke denk vermogen van het kind.

Tweede trimester: Kinderen waarbij de ondervoeding plaats heeft gevonden in het tweede trimester hebben vaker last van long en/of nier problemen.

Derde trimester: Kinderen waarbij de ondervoeding plaats heeft gevonden aan het einde van de zwangerschap hebben vaker last van diabetes. Ondanks dat deze kinderen vaak een veel te licht geboortegewicht hadden, hebben zij hier vrij weinig aan over gehouden.

Er is onderzoek gedaan in derde wereldlanden wat het extra voeden doet met zwangere vrouwen in verschillende stadia van de zwangerschap. Hier kwam echter naar voren dat dit bijna tot geen effect had en om deze reden is het onderzoek gestaakt. Vijf jaar later is gekeken welke kinderen vanuit dit onderzoek nog leefde. Hieruit kwam naar voren dat de kinderen waarvan de moeder extra voeding heeft gehad tijdens de zwangerschap een grote kans hadden dat ze hun vijfde verjaardag haalde. Hier uit kon geconcludeerd worden dat de extra voeding tijdens de zwangerschap wel degelijk positieve effect heeft gehad op de kinderen. “ook als je niet meteen effecten ziet van wat je doet, kan het op latere termijn wel positieve invloeden hebben”

“Wist je dat alles wat leeft zich aan kan passen aan zijn omgeving ?” In je jeugd is je plasticiteit veel groter dan op latere leeftijd, je kunt je dus veel makkelijker aanpassen aan je omgeving op jongere leeftijd. Hierbij gaf ze als voorbeeld een foto van vier sprinkhanen die op het oog heel verschillende waren maar genetische identiek zijn. De ene sprinkhaan had zich aangepast aan zijn omgeving om te kunnen overleven.

Waar je wieg staat heeft invloed op de rest van je leven. De grootste belemmering van de wereld economie is dat een kwart van de kinderen wereldwijd niet tot hun volledige potentie kunnen ontwikkelen door ondervoeding. Eén op de vier kinderen heeft een valse start, dit leidt tot: 
- Ziekte 
- Minder cognitieve functies 
Hier spelen econome tegenwoordig ook op in. Hoe vroeger de investering in het kind hoe groter het rendement. Tessa vervolgde: als iemand 4 negatieve evenementen mee maakt tijdens de eerste 1000 dagen van je leven, leef je gemiddelde 20 jaar korter. Niet omdat jij iets fout heb gedaan maar omdat je gewoon pech hebt. 

Na deze dia was er ruimte voor discussie over het onderwerp, en die was er. De vraag “hoe gaan we dit onder de aandacht brengen bij hulpvragers in Flevoland?” en “wat gaan wij als hulpvragers hier aan doen?” stonden centraal. Na een discussie van 30 minuten sloot Tessa de lezing af met een quote: “it is easier to build strong children than to repair broken men – Frederic Douglas. Wat we doen is complex, waarom we het doen niet.

Tessa Roseboom

Tessa Roseboom

Inschrijven

Inschrijven

Locatie

Locatie

Lezing

Lezing