Online lezing Levi van Dam

                                                                    “ Met je eigen wortels groei je het mooist”  

De eerste online lezing van de Flevo Academie Jeugd werd gegeven door Levi van Dam. De lezing vond plaats via Microsoft Teams. Dit was erg spannend, zou er namelijk wel voldoende interactie zijn met het publiek? Om dit probleem een beetje te tackelen had Levi van te voren een huiswerkopdracht opgestuurd.

Na een kleine introductie en een toelichting op de huiswerkopdracht ging hij verder met het bespreken van de huiswerkopdracht. Toen Levi vroeg naar mensen die iets wilde vertellen bleef het even stil, het was voor iedereen duidelijk nog even ontwenning. Gelukkig waren er een aantal mensen die toch iets wilde vertellen. 

Hierna begon Levi met de lezing, hij nam ons mee door de tijd. Het ontstaan van de jeugdhulp en de mijlpalen die al bereik zijn, positief en negatief. Zo had Utrecht het eerste weeshuis, ging in 1905 voor het eerst de overheid zich ontfermen over de kinderen en ontstond de kinderbescherming. Verder schreef in 1946 Dr Spock het eerste handboek dat werkelijk bij de ouders op de keukentafel kwam te liggen. Helaas waren er ook minder positieve ontwikkelingen in de jeugdhulp, zo waren er in 1945 veel kinderen zonder ouders die niet door het directe netwerk opgevangen konden worden en dus in overvolle weeshuizen terecht kwamen. Of de gebeurtenis rond de 3 jarige Savannah, de eerste keer dat hulp verleners verantwoordelijk werden gesteld voor het handelen. Al deze gebeurtenissen hebben geleid naar de hulpverlening van vandaag. Zo zijn we meer evidence based gaan werken, het onderbouwen van je handelen. Echter weten we bij bijv. Multi probleemgezinnen nog steeds niet duidelijke wat we moeten doen.

Circulaire zorg was het volgende onderwerp wat hij aanbod liet komen. “Circulaire zorg handelt vanuit het nu met het oog op de volgende generatie. Dit doen we door breed te kijken, de natuurlijke hulpbronnen van mensen in beeld te hebben en te erkennen, en waar mogelijk te herstellen, zodat we stagnaties verminderen en perspectieven verbeteren”.

Circulaire zorg kijk je vanuit 3 punten: duurzaam, minimalistisch, holistisch.

  • Duurzaam, kijk naar wie het kan doen in de omgeving, i.p.v. het zelf te gaan doen.
  • Minimalistisch, kijken naar wat haalbaar is, verwacht niet te veel in 1 keer. Het is heel moeilijk zomaar iets aan te leren
  • Holistisch, realistisch kijken, verborgen oplossingen zoeken. Alle oplossingen bekijken.

Alle drie de punten onderbouwde Levi stevig met voorbeelden. Zo vertelde hij bij duurzaam dat als een hulpvrager aangeeft hulp nodig heeft bij het schilderen van een muur, dat je beter kan kijken wie in het netwerk dit op zou kunnen pakken i.p.v. het zelf te gaan doen. Bij minimalistisch haalde hij t voorbeeld aan dat het voor een mens 3 maanden duurt voordat hij iets kleins aangeleerd heeft zoals elke ochtend een glas water drinken. Je kan dus niet verwachten dat een hulpvrager in een paar weken tijd gigantische veranderingen is ondergaan. Als laatste stond holistisch, dit is eigenlijk kijken naar oplossingen buiten de box. De “verborgen” oplossing. Het voorbeeld wat hij hierbij gebruikte was, dat in sommige situaties een oplossing soms niet in jouw straatje ligt. Dat in sommige situaties iets simpels zoals een dakraam plaatsen soms als de oplossing kan zijn. Het kind had op deze manier een eigen plek kunnen krijgen en had misschien niet uit huis geplaatst te hoeven worden.

Levi belichte even kort de samenwerkingsrelaties waar spraken van kan zijn in een samenwerking. Hierna ging hij door naar de JIM principes:

  1. Eerst de JIM, soms het gevoel hebben dat je niks doet en eerst op zoek gaan naar de JIM;
  2. Elke JIM is goed op dit moment;
  3. Elke JIM is zo invloedrijk als zijn positie;
  4. De JIM heeft altijd gelijk;
  5. De JIM is van de jongere;
  6. De JIM heeft het meest te verliezen.

Bij elke principe stond Levi even stil en benadrukte hij waarom deze zo belangrijk is.

Hier sloot hij de lezing mee af en was er nog ruimte voor discussie en vragen, hier kwamen er nog een aantal van. Hierna sloot hij de lezing af.

Wij als Flevo Academie Jeugd vonden het een geslaagde lezing, het was een nieuwe manier en in het begin een beetje spannend. Het heeft ons positief verrast hoeveel animo er was voor de lezing en hoe actief de deelnemers meededen. Wij willen iedereen en vooral Levi bedanken!

Mocht u interesse hebben in de PowerPoint of een opname van de lezing kunt u mailen naar flevoacademiejeugd@windesheim.nl