Verslag lezing Kaveh Bouteh

Lezing 18 september ’20 : Cultuurintensief vakmanschap in de jeugdzorg en opvoedondersteuning. Kaveh Bouteh, trainer, adviseur op het gebied van vluchtelingen(jeugd), opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen, communicatie en diversiteit.


 

Kaveh begon zijn lezing hij met een introductie over zichzelf, wie hij was,  waar hij vandaan komt en wat hij nu doet.  Met een ironische ondertoon vertelde hij hoe je zijn naam moet uitspreken, omdat hierin erg veel fouten gemaakt worden. Hij illustreerde het uitspreken van zijn naam met Turkse koffie, wat je in het Turks uitspreekt als Ka- Weh. Hij gaf een korte introductie waarover hij het ging hebben, moeten instellingen zich aanpassen aan mensen met een migratie achtergrond of andersom? Bij migranten zou hij het hebben over incomers en outcomers. Hij wilt de dag afsluiten met do’s en dont’s.

 

Er wordt eerst ingegaan op een weerspiegeling van het aantal kinderen en jongeren met een migratieachtergrond gevolgd door een voorbeeld met percentages die aantoont hoeveel van deze groep nou werkelijk in de problemen komt. Kaveh zorgt voor veel interactie tijdens zijn lezing, in de presentatie komen vragen naar voren die vervolgens besproken worden. Hij vraagt de mensen om een top drie te maken met opvoedingsdoelen en vervolgens van een ouder met een migratie achtergrond. Deze opdracht zorgt bij de mensen voor een beter beeld, wat de verschillen nou eigenlijk zijn.

Hiervandaan vervolgt Kaveh zijn verhaal ‘Hoe moeten we mensen helpen als we hun achtergrond niet begrijpen?’.                                                                                                                                                                                De vorige opdracht zorgde al voor een beter inzicht, hij gaat door met een afbeelding waarop de identiteitsontwikkeling van 4 verschillende achtergronden weergeven worden, dit om weer een goede weerspiegeling te maken.

‘Het uiterlijke kenmerk is het eerste wat je ziet.’
Er wordt aandacht besteed aan de eerste indruk die professionals krijgen van een client. Aan de hand van wat we zien labelen we het gedrag, vervolgt Kaveh. De eerste indruk is belangrijk, maar zeker niet doorslaggevend. Je hebt meer nodig om gedrag te illustreren, dat zijn normen en waarden. De normen en waarden van een persoon zie je alleen niet op het eerste gezicht. Er wordt ingegaan op wat normen en waarden zijn, en wederom is hierbij weer veel interactie tussen het publiek en Kaveh.

 

Kaveh geeft een aantal tips. Hij vind het belangrijk om zo algemeen mogelijk te praten tegen een client. Ook zegt hij dat je aan een client moet vragen om te herhalen wat je hem verteld hebt om zo te zien of ze begrepen hebben wat je zojuist verteld hebt. Met een voorbeeld, laat hij zien dat een zin zonder intonatie een ruis veroorzaakt jegens client, intonatie is erg belangrijk.

Er wordt met een voorbeeld van een soort klok tekening laten zien hoe omslachtig mensen vaak communiceren. Als je een gevoelig onderwerp bespreekt met cliënten, is het niet de bedoeling dat je om het onderwerp heen draait, het is belangrijk om zo direct mogelijk een vraag te stellen. Dit doe je door positief te framen, en uitleg te geven.