Verslag workshop Team Kim

Workshop 6 & 24 november ’20 : Kindermishandeling. Team Kim, geeft voorlichting over kindermishandeling aan kinderen, jongeren en professionals binnen Nederland. Aan de hand van persoonlijke, ervaringsdeskundige verhalen van jongvolwassene maken zij kindermishandeling en seksueel misbruik bespreekbaar.

Team-Kim is opgericht om de aanpak tegen kindermishandeling te verbeteren door haar kennis en ervaringsdeskundigheid in te zetten voor een concrete en effectieve preventie, vroegtijdige signalering van kindermishandeling en huiselijk geweld en het taboe op dit onderwerp te doorbreken.

De workshop is de eerste keer geleid door Kim, en de tweede keer door Else. Zij hadden vooral een ondersteunende rol tijdens de workshop. Wat erg fijn is, is dat Kim en Else ervoor zorgen dat er geen stiltes vallen en het gesprek zo leiden dat er plek is om vragen te stellen en opmerkingen te maken.

De workshop wordt gestart met de film die team Kim gemaakt heeft genaamd : jij bent de baas. Een hele mooie film die een kijkje geeft in het leven van getroffen slachtoffers van kindermishandeling en seksueel misbruik. In de film worden de twee kanten van het verhaal mooi naast elkaar gelegd, enerzijds de kant van het slachtoffer en anderzijds de kant van de professional, die in de kwestie gehandeld heeft. Dit was een imponerende film, die alle deelnemers raakte en waar ze stil van raakten.

Na het afspelen van de film wordt er even de tijd gegeven om de film te laten bezinken, waarna er gevraagd werd naar de reacties. ‘Ontroerend’, klinkt het aan de andere kant van de Teams verbinding.  De film zorgt ervoor dat er een gesprek ontstaat met de ervaringsdeskundige die aangesloten is bij de workshop. Er is veel respect, en er hangt een veilige en ontspannen sfeer.

Alle deelnemers krijgen de tijd om hun vragen te stellen, waarna de ervaringsdeskundige zelf haar verhaal verteld en hoe zij de situatie ervaren heeft. Dit liet een mooie weerspiegeling zien tussen hoe professionals een situatie ervaren en het slachtoffer. Ook luidde beide keren vanuit de slachtoffers de vraag ‘waarom vroeg niet iemand gewoon eens hoe het met me ging?’ en soms zijn hele kleine dingen die het doen. Zoals een keer een compliment geven aan een kind. Er werd nog aangeven als tip voor de hulp verlenen gaat eens echt in gesprek met het kind. Als je meteen vraagt waarom zij er zitten, dan kom je vaak niet tot de kern. Belangrijk is om een veilige omgeving te creëren. Vraag eens hoe was je week, wat heb je gedaan? Meestal kom je dan eerder tot de kern.

Door het volgen van deze workshop krijgen de professionals meer inzicht in de behoefte van de persoon in kwestie. Want blijkbaar is dat vaak wat anders dan wat zij op voor ogen hebben.