Over Flevo academie jeugd

Flevo Academie jeugd

  • Is een gezamenlijk initiatief van de Flevolandse gemeenten, Flevolandse Jeugdzorginstellingen en Hogeschool Windesheim. Een doel van de Academie is om een lerende omgeving in te richten voor professionals zodat zij verder groeien in professionaliteit passend bij nieuwe vraagstukken in het Zorglandschap Jeugd. Om hier te komen genereren wij op interactieve wijze -samen met professionals- kennis. Ook ondersteunen wij hen met diverse activiteiten, waaronder onderzoek, actieleren en interactieve sessies om uitdagingen in de jeugdhulpverlening te begrijpen, aan te pakken en impact te realiseren. Een lerende omgeving ingericht voor professionals zodat zij verder groeien in professionaliteit passend bij nieuwe vraagstukken in het Zorglandschap Jeugd.
  • Wij willen bijdragen aan groter vakmanschap en daarmee betere hulpverlening --> transformerende beweging in de jeugdzorg.
  • Het creëren van een aantrekkelijk werkklimaat in het Flevolandse Zorglandschap Jeugd voor professionals.