Workshops

Home - Programma - Workshops - Aanmelden

 

Er zijn twee workshoprondes, van 11.15 – 12.00 uur en van 13.15 – 14.00 uur. Alle workshops worden maar één keer aangeboden. Je kunt tijdens het symposium ter plekke je voorkeur voor een workshop aangeven. Onze facilitators zorgen er dan voor dat je op de juiste plek terecht komt. Je kunt kiezen uit de volgende workshops.


Workshopronde 1 van 11.15 – 12.00 uur

Verkennen samenwerking

In deze workshop ga je concreet aan de slag met de kennis die je hebt verkregen tijdens de lezing van Prof. Dr. Ard Pieter de Man. Samen met Ard Pieter zoek je naar antwoorden op de vraag: Wat heb jij nodig om succesvol samen te werken? Een unieke kans om te verdiepen op de uitdagingen die jij ervaart!   


Omgaan met elkaar met jezelf als instrument, door Malanca Schut

Deze inspiratie-leersessie gaat over hoe jij als professional omgaat met de mensen met wie je werkt; het gaat over houding en gedrag. Malanca vertelt aan de hand van voorbeelden uit haar eigen leven. Niet omdat zij nou zo interessant is, maar wel omdat ze door zichzelf te zijn, kan verbinden met degenen met wie ze werkt. Deze verhalen koppelt ze aan theorie en legt verbanden die nodig zijn om te kunnen begrijpen waarom we bijvoorbeeld sneller uit contact gaan in ingewikkelde situaties en hoe je dit kunt omdraaien in verbinden met elkaar. Deze sessie gaat over de taal van mildheid, verbinding en oprechtheid in de onderlinge samenwerking. 

Malanca Schut werkte jaren als manager in de zorg en kwam ook als moeder in aanraking met jeugdzorg. Sinds vorig jaar werkt ze als adviseur voor het ondersteuningsteam zorg voor de jeugd.


Inspiratiesessie ‘Laat je raken, bedreven in gelijkwaardige samenwerking’ door Kathinka Bruinsma, Marjan de Lange en een ervaringsdeskundige ouder

Gelijkwaardig samenwerken is een belangrijke voorspeller voor goede hulp aan gezinnen. In deze inspiratiesessie gaan we in gesprek met elkaar over de vraag hoe je zelf stappen kunt zetten om dat vorm te geven en reiken we kennis en tools aan waar je mee verder kunt. 

Kathinka Bruinsma is adviseur gelijkwaardig samenwerken met ouders, ontwikkelaar van Hand in Hand, kernteamlid van het Netwerk Beter Samen en een ervaringsdeskundige jongere.
Marjan de Lange is orthopedagoge, zelfstandig adviseur jeugdhulp en een ervaringsdeskundige ouder.


Workshop ‘stressvolle dynamiek in het zorglandschap’, door Marjon Kuipers en Maartje de Vries

Op welke manier veroorzaakt de huidige organisatie van het zorglandschap stress in gezinnen? En wat doet dat met ouders, jongeren en hulpverleners? Stress belemmert het zoeken naar oplossingen en het zorgen voor maatwerk. Marjon en Maartje breken een lans voor aandacht voor stressvermindering bij hulpverleners, ouders en jongeren om zo beter te kunnen samenwerken. Wil je weten hoe? Neem dan deel aan deze workshop. 

Marjon Kuipers werkt als trainer Autismeacademie en gedragsanalist.
Maartje de Vries is programmateamlid en ervaringsdeskundige ouder Ervaringsacademie van Netwerk Beter Samen.


Workshop ‘Als ik zeg Veer, zeg jij dan kracht?’ door Charlotte Vissenberg en Pamela Jakobs

Ontdek de valkuilen bij het herkennen en bespreekbaar maken van veerkracht in het gesprek met gezinnen. De basis van een goede samenwerking is het goed kunnen luisteren naar de ander zonder jouw eigen perspectief leidend te laten zijn. Aan de hand van foto’s van veerkrachtige ouders en eerder onderzoek laten we zien wat kinderen en gezinnen zien als veerkracht en gaan we met elkaar in gesprek. Word je bewust van jouw eigen perspectief en kom erachter hoe je meer vanuit mogelijkheden en kansen kunt denken in plaats van problemen. 

Dr. Charlotte Vissenberg is coördinator van het thema Veerkrachtige families en doet onderzoek naar passende hulp bij gezinnen met meervoudige complexe problematiek.

Pamela Jacobs is onderzoeker en PhD student familieveerkracht.Workshopronde 2 van 13.15 – 14.00 uur

Verkennen uitdagingen beweging 0 ‘Zoals het klokje thuis tikt…’ door Frits Bovenberg

In Flevoland willen we steeds meer jeugdigen en gezinnen in de thuissituatie helpen: de beweging naar 0 kinderen uit huis. Dit staat in de regiovisie jeugdhulp Flevoland “Samen, dichtbij en leren wat werkt”. Niemand zal er op tegen zijn om gezinnen in de thuissituatie te helpen. 0 kinderen uit huis vinden we ook een goed streven – de één met meer mitsen en maren dan de ander. De praktijk blijkt weerbarstig. Hoe gaan we dit de komende jaren écht voor elkaar krijgen in situaties waarin we tot nu toe 24 uurszorg buiten het gezin inzetten?

We willen teams in Flevoland organiseren waarin mensen werken vanuit verschillende expertise die in gezinnen interveniëren en doen wat nodig is. Frits zal je in deze workshop inspireren door vanuit zijn eigen ervaring te vertellen hoe deze samenwerking in de praktijk werkt. Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek. Wat heb jij als potentieel lid van zo’n team nodig om je werk goed te kunnen doen? Wat hebben de gezinnen nodig? En wat zou de naam van zo’n team kunnen zijn?

De samenwerkende Flevolandse gemeenten gebruiken jullie inbreng om onze plannen te verbeteren en aan te scherpen.

Frits Bovenberg is adviseur & trainer, bij Frits & Gijs VOF

Lezing “weten we van gekkigheid nog wat normaal is”, door Bert Wienen.

Hoe bepaal je eigenlijk wat je een normaal kind of een normale opvoeding vindt? En welke elementen weeg je daarin precies mee? Het zijn belangrijke vragen als we de vraag willen beantwoorden waarom er in Nederland zoveel kinderen en jongeren zijn die vormen van jeugdhulp ontvangen. Zijn de kinderen en jongeren steeds zieker? Of zijn we anders naar kinderen en jongeren gaan kijken? In de lezing: ‘weten we van gekkigheid nog wat normaal is?’ gaan we met deze vraagstukken aan de gang en blikken we vooruit op wat zo'n ander perspectief betekent voor de samenwerking tussen gezin en hulpverlener. Bert Wienen, associate lector jeugd, zal deze lezing verzorgen en zo met jou nadenken over deze belangrijke vragen.   


Inspiratiessessie “de doorbraakmethode”, door Sandra Klokman en Eelke Blokker

Sandra en Eelke nemen je tijdens deze sessie mee in het ontstaan van de doorbraakmethode. Hoe wordt dit toegepast binnen de jeugdhulp? Wat betekent dit voor de beleidsmakers, bestuurders en uitvoerders binnen het sociaal domein? De doorbraakmethode is sociaal domein overstijgend en maakt een plan samen met de hulpvrager vanuit diens perspectief. Wil je hier meer over weten, sluit dan vooral aan!

Sandra Klokman en Eelke Blokker zijn actieonderzoekers bij het Instituut voor publieke waarden en Eelke is medeontwikkelaar van de doorbraakmethode.


Workshop inclusieve samenwerking voor een inclusieve leeromgeving, door Jantien Gerdes

Kan een goede samenwerking tussen docenten, ouders en jeugdhulpverleners bijdragen aan inclusiever onderwijs? Dit was de onderliggende vraag van promotieonderzoek naar effectieve leerlingondersteuning door verbeterde interdisciplinaire samenwerking. Efficiënte samenwerking kan bijdragen aan de ondersteuning van de individuele leerling. Maar samenwerking tussen partners met uiteenlopende expertise kan ook kennisontwikkeling bevorderen en zo bijdragen aan effectieve ondersteuning voor alle leerlingen. De ondersteuningsbehoefte van leerlingen is dan niet alleen een vraagstuk maar ook een kans om als team te leren bouwen aan een inclusieve leeromgeving. Maar hoe komen we daar? In deze online workshop zullen we deze vraag van verschillende kanten belichten en samen actief verkennen.

Jantien Gerdes studeerde aan de Amsterdamse Theaterschool en was tot januari 2022 werkzaam als docent drama in het vmbo. In 2014 behaalde zij de master Onderwijswetenschappen om vervolgens in 2021 te promoveren op het onderwerp interdisciplinaire samenwerking. Momenteel is zij verbonden als onderzoeker en docent aan Hogeschool Windesheim