Verslag 03 december, Jana Knot, Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

3 december was de lezing van Jana Knot over gezinnen met meervoudige complexe problematiek. Jana is hoofddocent Orthopedagogiek bij Rijksuniversiteit Groningen en tevens GZ-psycholoog bij Molendrift. Haar lezing had veel raakvlakken met haar net verschenen boek ‘Gezinnen met meervoudige complexe problematiek’ en was goed onderbouwd met onderzoek.

Jana legde uit dat het woord ‘multiprobleemgezinnen’ stigmatiserend werkt en dat we dat niet meer moeten gebruiken. Verder nam ze ons om mee in de organisatie van de huidige hulpverlening en waarom die niet helpend is voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben volgens Jana een gedegen probleemanalyse en goede prioritering nodig om aan te sluiten op wat volgens ouders en jeugdigen nodig is. Ook kwam voorbij dat bij dit soort gezinnen een outreachende houding, flexibiliteit en langdurige zorg nodig is. Ze noemde ook dat er al veel bekend is over wat werkt – zoals de algemene en specifieke werkzame factoren van een behandeling - maar dat deze kennis nog onvoldoende terugkomt in de praktijk. Gelukkig zijn er volgens Jana ook hoopvolle nieuwe interventies, zoals: Samen1Plan, Kind in Gezond Systeem en Kinder en Jeugdcoaching.

Jana Knot

Jana Knot

Tot slot riep Jana de gemeenten en zorgaanbieders op om professionals meer ruimte te geven om gezinnen met meervoudige en complexe problemen te kunnen helpen, zoals het bieden van langdurig contact. “Intensieve Ambulante Gezinshulp Light bestaat niet” En ze riep professionals op om professioneler en ook minder braaf te zijn.